PR och agent

Vi vet att det är svårt att bli synlig om du inte är tydlig med vem du är, vad du kan och vad du står för. Och oavsett hur tydlig du är så kommer du ändå inte att få de uppdrag, jobb eller erbjudanden du vill ha om du inte också är synlig.

Genom att bli synlig bygger du både ditt och ditt företags varumärke och det gör det lättare att stärka företagskulturen, fördjupa kundrelationer, se nya affärsmöjligheter och blir en mer attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

Vi gör dig synlig – vi hjälper dig med allt från att ta fram kommunikationsstrategier till operativt PR-arbete och agentverksamhet.

Digitalt
1

Startpaketet – "tydlig"

Allt börjar här. Under två halvdagars workshops och ett uppföljningsmöte ”sätter” vi ditt varumärke. Vi hjälper dig att identifiera:

 • Syfte, vision, mission och mål
 • Värderingar, filosofi och hjärtefrågor
 • Personlighet, varumärkeslöfte
 • Intressenter och konkurrenter
 • Swot-analys
 • Övergripande strategi

Du får:

En varumärkesplattform som utgör själva fundamentet i all kommunikation, både internt och externt.

2

Kommunikationspaketet – "synlig"

Nästa steg är att hjälpa dig att bli mer synlig, i för dig relevanta. Här arbetar vi med två workshops för att tillsammans ta fram en handlingsplan. Vi hjälper dig att identifiera:

Vi utbildar era medarbetare i att identifiera och lyfta fram det som gör dem speciella och förstå hur de kommunicerar det på ett sätt som är tydligt och lätt att ta tills sig. Vi ger dem verktygen de behöver för att våga kliva fram och ta plats.

 • Budskap
 • Intressenter
 • Kanaler
 • Tonalitet
 • Aktiviteter

Du får:

En kommunikationsstrategi och en konkret handlingsplan för dina kommunikationsinsatser, både online och offline.

3

PR

De allra flesta som har gjort vårt startpaket anlitar oss sedan som stöd i det egna arbetet med varumärkes- och PR-frågor. Vi kan fungera som stöd i arbetet med kommunikationsplanen och vi kan även hjälpa till rent operativt med PR.

Omfattningen varierar – vi gör allt från enstaka kommunikationsinsatser och kampanjer till långsiktigt strategiskt arbete. Vi bestämmer upplägg och omfattning efter era behov.

4

Agent

Om du behöver en företrädare som säljer in dig i för dig relevanta sammanhang så hjälper vi dig med det.

Vi blir din personliga agent och arbetar aktivt för att öka din synlighet.