Personal

Personal Branding

Vi har nog aldrig varit så många som slåss om samma jobb, samma uppdrag och samma kunder.

De allra flesta av oss strävar efter att ha ett roligt och framgångsrikt yrkesliv. De finns flera skäl till att folk och företag kontaktar oss: "det kan handla om att man vill ha ett nytt jobb eller klättra på den interna karriärstegen. Några vill ha ett tydligare ledarskapsvarumärke eller är på väg ut i offentligheten, medan andra vill stärka sitt team eller marknadsföra den verksamhet man företräder. Företagen som väljer att arbeta med oss har fattat poängen med att låta medarbetarna utveckla starka varumärken. Det är ett sätt att stärka medarbetarna och samtidigt synliggöra den kompetens man har. Vilket i sin tur innebär stora konkurrensfördelar och stärkt företagsvarumärke.

Personal branding är det mest effektiva sätt att hantera sin karriär, sitt ledarskap eller sitt företag på. Det handlar om att förstå och ta kontroll över hur du uppfattas av andra.

Vi har helt enkelt tittat på hur framgångsrika företags- och produktvarumärken gör och tagit rygg på dem. Vi hjälper:

Star

Företag att skapa schyssta företagskulturer genom att göra medarbetarna till stjärnor

Medal

Människor att bli välkända och uppskattade profiler inom sin bransch eller sitt område.

1

Personal branding – så blir du en ledare inom ditt område

En thought leader, eller influencer, är en person som andra gärna refererar till och lyssnar på. De synliggör både sin egen och företagets kompetens, samtidigt som de bygger stolthet och engagemang internt.

De flesta som anlitar oss är konsulter som vill bli ledare inom sitt område. Vinsterna med ett starkt personligt varumärke är att det genererar fler affärer, ökar budskapsgenomslaget, attraherar talanger och stärker företagsvarumärket. Vi identifierar och lyfter fram en eller flera nyckelpersoner på företag och hjälper dem att bli thought leaders!

Tillsammans jobbar vi med

 • Vad vill du bli känd och uppskattad för? Vilket avtryck vill du göra?
 • Din filosofi och dina hjärtefrågor
 • Din identitet och personlighet
 • Din online-profil och online-strategi
 • Dina varumärkeshistorier/ramberättelser
 • Att kommunicera på ett sätt som inger förtroende och väcker intresse
 • Din PR-plan

Omfattning

Vi arbetar med hybrider av online och offline-utbildningar, workshops och coaching.

För vem?

Konsulter, chefer, entreprenörer, utvalda personer på företag och organisationer.

Visa mer
2

Executive branding – ditt chefsvarumärke

Snabba förändringar och en osäker omvärld kräver tydliga och synliga ledare. Som chef vill du förstås lämna avtryck, bli en välkänd och uppskattad profil på ditt företag eller inom din bransch. Du vill helt enkelt ha ett starkt varumärke!

Chefer och ledare som kommer till oss, gör det av olika anledningar, t.ex:

 • De vill stärka sitt varumärke för att attrahera talanger, kunder och/eller kapital
 • De har fått höra att de måste ta mer plats i ledningsgruppen
 • De vill använda sin ledarposition för att föra ut ett viktigt budskap, påverka, driva opinion
 • De vill profilera sig för att få intressanta styrelseuppdrag

Oavsett om du är ansvarig för flera hundra personer eller ett tiotal, är det viktigt att ha koll på vad ditt chefsvarumärke står för eftersom det påverkar både din karriär och företaget du företräder. Men det kan vara svårt att veta vad du ska fokusera på och hur du ska börja. Vi kan hjälpa dig!

Tillsammans jobbar vi med

 • Vad vill du bli känd och uppskattad för? Vilket avtryck vill du göra?
 • Din ledarskapsfilosofi och dina hjärtefrågor
 • Din identitet och personlighet
 • Din online-profil och online-strategi
 • Dina varumärkeshistorier/ramberättelser
 • Att kommunicera på ett sätt som inger förtroende och väcker intresse
 • Din PR-plan

Omfattning

Vi skräddarsyr alltid upplägg utifrån dina behov och ambitioner, men det är oftast individuell coachning eller del av ett ledarskapsprogram.

Visa mer
3

Din karriär är din business – se till att bli tydlig och synlig

Rätt kompetens till rätt uppdrag vid rätt tidpunkt! Det här är utmaningarna som de flesta företag står inför idag, när matchning ersätter långsiktighet. Självinsikt, självledarskap och social kompetens är förutsättningar för att klara sig i dagens yrkesliv. Men lugn, det finns hjälp att få!

Vi utbildar era medarbetare i att identifiera och lyfta fram det som gör dem speciella och förstå hur de kommunicerar det på ett sätt som är tydligt och lätt att ta tills sig. Vi ger dem verktygen de behöver för att våga kliva fram och ta plats.

Tillsammans jobbar vi med

 • Vad handlar just ditt varumärke om? (Vem är du, vad är du grym på och hur kan du skapa värde? Vad står du för och vart är du väg?)
 • Att se sig själv i ljuset av andra
 • LinkedIn som varumärkesplattform
 • Att bygga förtroende och skapa hållbara relationer
 • Vad kan du göra för att stärka ditt varumärke internt?

Omfattning

Ett utbildningsprogram som är en hybrid av två seminarier med digitala moduler däremellan. Allt för att säkerställa att ny kunskap omvandlas till nytt beteende.

För vem?

Talanger (som en del av ett talent management-program), nyanställda eller varför inte låta alla medarbetarna haka på!

Visa mer
4

Team branding — så profilerar du ditt team internt

Ni kanske har tappat geisten. Ni har svårt att få gehör för era frågor. Ni tycker inte andra verkar uppskatta det ni gör. Kanske har ni svårt att agera som ett lag, där alla i teamet är viktiga nyckelspelare och har samma mål.

Teamets varumärke är den bild som dyker upp i människors huvuden när de tänker på er. Varje dag interagerar ni med chefer och kollegor och befäster er position – medvetet eller omedvetet. Så ni måste bestämma er – hur vill ni uppfattas? Som en bra-att-ha- funktion eller som en viktig del av affären? Teamets rykte är avgörande för prestationen, arbetsglädjen och möjligheten att påverka!

Tillsammans jobbar vi med

 • Att hitta era framgångshistorier
 • Att identifiera era lärdomar
 • Att vaska fram gruppen styrkor och drivkrafter och sätta ord på hur ni kan använda dem för att bidra till företagets framgång
 • Verktyg för bra storytelling
 • Att kommunicera på ett sätt som väcker intresse och inger förtroende

Omfattning

Vi arbetar med en kombination av workshops, coachning och webbaserade uppgifter att göra mellan gångerna.

Visa mer
5

LBX Företagarpaket

En tydlig strategi är grunden för all kommunikation – att bara göra en massa insatser utan en genomtänkt strategi och gedigen kunskap är som att skjuta vilt omkring sig med hagelbössan utan en måltavla.

Det här är för er, alla småföretagare, entreprenörer och tillväxtbolag, som ännu inte har en kommunikationsavdelning – men vill arbeta aktivt med att stärka ert varumärke. Ni kanske tycker att det är för dyrt att anlita en PR-byrå, men behöver hjälp med er kommunikation.

Vi hjälper er att snabbt komma på banan med vårt populära startpaket för småföretagare.

1. Startpaketet – ”tydlig”

Allt börjar här. Under två halvdagars workshops och ett uppföljningsmöte ”sätter” vi varumärket. Vi hjälper er att identifiera:

 • Syfte, vision, mission och mål
 • Värderingar, filosofi och hjärtefrågor
 • Personlighet, varumärkeslöfte
 • Intressenter och konkurrenter
 • Swot-analys
 • Övergripande strategi

Ni får:

En varumärkesplattform som utgör själva fundamentet i all er kommunikation, både internt och externt. På uppföljningsmötet om ca en timme stämmer vi av och diskuterar hur arbetet ska tas vidare.

2. Kommunikationspaketet – ”synlig”

Nästa steg är att hjälpa er att bli mer synliga. Här arbetar vi med workshops för att tillsammans ta fram en en handlingsplan. Vi hjälper er att identifiera:

 • Budskap
 • Intressenter
 • Relevanta kanaler
 • Tonalitet
 • Aktiviteter

Ni får:

En kommunikationsstrategi och en konkret handlingsplan för era kommunikationsinsatser, både online och offline.

3. PR

De allra flesta som har gjort vårt startpaket anlitar oss sedan som stöd i det egna arbetet med varumärkes- och PR-frågor. Vi kan fungera som stöd i arbetet med kommunikationsplanen och vi kan även hjälpa till rent operativt med PR. Omfattningen varierar – vi gör allt från enstaka kommunikationsinsatser och kampanjer till långsiktigt strategiskt arbete. Vi bestämmer upplägg och omfattning efter era behov.

Visa mer