Personal

Personal Branding

Vi har nog aldrig varit så många som slåss om samma jobb, samma uppdrag och samma kunder.

De allra flesta av oss strävar efter att ha ett roligt och framgångsrikt yrkesliv. De finns flera skäl till att folk och företag kontaktar oss: det kan handla om att man vill ha ett nytt jobb eller klättra på den interna karriärstegen. Några vill ha ett tydligare ledarskapsvarumärke eller är på väg ut i offentligheten, medan andra vill stärka sitt team eller marknadsföra den verksamhet man företräder. Företagen som väljer att arbeta med oss har fattat poängen med att låta medarbetarna utveckla starka varumärken. Det är ett sätt att stärka medarbetarna och samtidigt synliggöra den kompetens man har. Vilket i sin tur innebär stora konkurrensfördelar och stärkt företagsvarumärke.

Personal branding är 2000-talets sätt att hantera sin karriär, sitt ledarskap eller sitt företag på. Det handlar om att förstå och ta kontroll över hur du uppfattas av andra.

Vi har helt enkelt tittat på hur framgångsrika företags- och produktvarumärken gör och tagit rygg på dem. Vi hjälper:

Star

Företag att skapa schyssta företagskulturer genom att göra medarbetarna till stjärnor

Medal

Människor att bli välkända och uppskattade profiler inom sin bransch eller sitt område.

1

Från medarbetare till ambassadör

Ett företags största tillgång är människor som vet hur man lyfter fram och kommunicerar sina personliga varumärken och som förstår hur man skapar värde genom att bidra till företagets framgång. Vi gör dina medarbetare till ambassadörer!

Varumärke handlar om mjuka värden som förtroende, känslor och upplevelser. Och det kan bara levereras av människor. Människor som vet vem de är, vad de kan och hur de kan skapa värde. Ofta ställs det personliga varumärket mot företagets varumärke. Men det är inte antingen eller. Det är både och som skapar framgång.

Nytta

Människor med starka personliga varumärken har en bra självkännedom och kan göra realistiska bedömningar när det gäller sin egen förmåga; de vet sina styrkor och svagheter, de förstår hur deras beteende påverkar andra och vilka sidor som behöver utvecklas. De vet också hur de kan bidra för att skapa värde för företaget, tar eget ansvar för sin utveckling och kliver fram och tar mer plats internt. Nöjda och stolta medarbetare blir ambassadörer som själva sprider positiva historier om företaget. Och det är oerhört mycket mer värdefullt än traditionell marknadsföring.

Omfattning

Enligt överenskommelse, men oftast en mix av individuell träning, workshops, utbildningar online och offline. Genomförande är en förutsättning för förändring och vi vill inte att vårt arbete ska hamna i en byrålåda, därför kan vi vara med och projektleda eller stötta i implementeringsfasen.

För vem?

Alla medarbetare, oavsett roll eller ansvarsområden.

Expand
2

Thought leadership

Du är expert inom ditt område, du har kreativa idéer och en vilja att förändra saker och ting i din bransch och/eller i världen. Och du är beredd att lägga ner både tid och energi på att lyckas. Du vill vara en thought leader!

Thought leaders är opinionsbildare och respekterade experter i sin bransch eller inom sitt område. Det är personer som andra gärna refererar till och lyssnar på. Det är personer som inspirerar andra och driver förändring inom sitt gebit. Vi identifierar och lyfter fram en eller flera nyckelpersoner på företag och hjälper dem att bli thought leaders!

Nytta

Thought leaders är ett effektivt sätt att synliggöra både individens och företagets kompetens, samtidigt som det bygger stolthet och engagemang internt. Det genererar fler affärer, ökar budskapsgenomslaget, attraherar talanger och stärker företagsvarumärket. När företag låter sina medarbetare bli stjärnor hamnar strålglansen både på företaget och individen.

Omfattning

Vi arbetar med en kombination av utbildningar (online och offline) workshops och individuell coaching.

För vem?

Konsulter, chefer, entreprenörer, utvalda personer på företag och organisationer.

Expand
3

Executive branding

Snabba förändringar och en osäker omvärld kräver tydliga och synliga ledare. Som chef vill du förstås lämna avtryck, bli en välkänd och uppskattad profil på ditt företag eller inom din bransch. Du vill helt enkelt ha ett starkt varumärke.

Oavsett om du är ansvarig för flera hundra personer eller ett tiotal, är det viktigt att ha koll på vad ditt chefsvarumärke står för eftersom det påverkar både din karriär och företaget du företräder. Men det kan vara svårt att veta vad du ska fokusera på och hur du ska börja. Vi kan hjälpa dig!

Nytta

Ett starkt chefsvarumärke innebär att fler vill jobba med dig och för dig. Det genererar fler affärer, ökat anseende och större förtroende, både för både dig och företaget.

Omfattning

Vi skräddarsyr alltid upplägg utifrån dina behov och ambitioner, men det är oftast individuell coachning eller del av ett ledarskapsprogram.

Expand
4

Team branding

Ni kanske har tappat geisten. Ni har svårt att få gehör för era frågor. Ni tycker inte andra verkar uppskatta det ni gör. Kanske har ni svårt att agera som ett lag, där alla i teamet är viktiga nyckelspelare och har samma mål. Eller så fungerar det mesta bra, men ni nöjer er inte med det. Ni vill helt enkelt gå från ”good to great”.

Teamets varumärke är den bild som dyker upp i människors huvuden när de tänker på er. Varje dag interagerar ni med chefer och kollegor och befäster er position – medvetet eller omedvetet. Så ni måste bestämma er – hur vill ni uppfattas? Som en bra-att-ha- funktion eller som en viktig del av affären?

Nytta

Teamets rykte är avgörande för prestationen, arbetsglädjen och möjligheten att påverka! Team branding är det nya sättet att bygga framgångsrika team!

Omfattning

Vi arbetar med en kombination av workshops, coachning och webbaserade uppgifter att göra mellan gångerna.

Expand
5

Bygg ditt småföretagarvarumärke

Du tycker att det är svårt att marknadsföra dig själv och ditt företag. Det vet inte riktigt vad du ska svara på frågan varför just ditt företag är så speciellt och hur du ska göra för att attrahera rätt kunder.

En engagerad ägare är det lilla företagets styrka, men används inte alltid optimalt. Trots att det är DU som är ditt företags största tillgång. Vi köper personer långt före vi köper företag eller produkter. Dags att ta tag i det allra viktigaste för att lyckas – ditt eget varumärke!

Omfattning

Allt vårt arbete utgår från grundmodellen: inventera, paketera, kommunicera. Men exakt upplägg vill vi skräddarsy efter dina behov och ambitioner.

Expand