Leadership

Ledarskap och företagskultur

Att vara chef innebär att det ställs många, höga och ibland motstridiga krav på dig. Tryck både ovanifrån och underifrån. Många chefer känner sig ensamma och upplever att de inte klarar av att prestera allt det som förväntas av dem. Moderna ledare förväntas kunna motivera sina medarbetare till stordåd, men också behärska snabba förändringsprocesser, ha hög leveranstakt och tillgänglighet. Känner du igen dig? Då är du inte ensam.

Vi kan vara ditt bollplank, genomföra ledarskapsprogram och/eller stärka ditt chefsvarumärke.

1

Inkluderande ledarskap

Studier visar att 89% av alla VD:ar för Fortune 500-företag inser att ledarskapkultur och engagemang är de viktigaste prioriteringarna i ett globalt näringsliv. Och de vet att det finns ett betydande samband mellan vinst och mångfald. Mångfald kan vara den största tillgången i en organisation, men det kan också bli en belastning – beroende på hur väl utvecklad den kulturella intelligensen är i organisationen. Kulturell intelligens handlar om att kunna kommunicera, samarbeta och förhandla med människor med olika värderingar och bakgrund. Men det handlar lika mycket om att rikta blicken mot sig själv och förstå hur ens egen kultur påverkar den egna världsbilden och hur våra kulturella antagande och stereotyper påverkar vilka förväntningar man har.

Inkludering är nyckeln till ett lyckat mångfaldsarbete. Det innebär att ta tillvara på människors olikheter på ett medvetet och strategiskt sätt. Du som chef spelar en avgörande roll för hur inkluderande er kultur och arbetsplats är. Men övergripande processer och normer spelar också stor roll.

Vi utformar ledarskapsutvecklingsprogram som syftar till att skapa mångfaldiga och helt inkluderande organisationer. Våra program är skräddarsydda och stödjer våra kundens övergripande affärsplan och strategiska mål. I vår välutrustade verktygslåda finns bland annat Intercultural DISC, ett analysverktyg som ökar förståelsen för hur människor tänker, kommunicerar och beter sig beroende på personlighetstyp och kulturell bakgrund.

2

Vision- och värderingsarbete

I inspirerande workshops arbetar vi tillsammans med er för att tydliggöra visionen och värderingarna, och för att hitta historierna som stärker ert varumärke. En tydlig vision och genomtänkta värderingar och hjärtefrågor är grunden för all kommunikation.

3

Ledarskap och coaching

”People join companies, but they leave bosses”

Att gott ledarskap bidrar till nöjda medarbetare, bättre affärer och ett stärkt varumärke är väl ingen nyhet. Inte heller att det kan vara ensamt på toppen...

Vi är certifierade coacher och kan vara ditt bollplank kring ledarskapsfrågor, företagskultur, kommunikation och personal branding.