Leadership

Coaching och ledarskap

Att vara chef innebär att det ställs många, höga och ibland motstridiga krav på dig. Tryck både ovanifrån och underifrån. Många chefer känner sig ensamma och upplever att de inte klarar av att prestera allt det som förväntas av dem. Moderna ledare förväntas kunna motivera sina medarbetare till stordåd, men också behärska snabba förändringsprocesser, ha hög leveranstakt och tillgänglighet. Känner du igen dig? Då är du inte ensam.

Vi kan vara ditt bollplank, genomföra ledarskapsprogram och/eller stärka ditt chefsvarumärke.

1

Vision- och värderingsarbete

I inspirerande workshops arbetar vi tillsammans med er för att tydliggöra visionen och värderingarna, och för att hitta historierna som stärker ert varumärke. En tydlig vision och genomtänkta värderingar och hjärtefrågor är grunden för all kommunikation.

2

Ledarskap och coaching

”People join companies, but they leave bosses”

Att gott ledarskap bidrar till nöjda medarbetare, bättre affärer och ett stärkt varumärke är väl ingen nyhet. Inte heller att det kan vara ensamt på toppen...

Vi är certifierade coacher och kan vara ditt bollplank kring ledarskapsfrågor, företagskultur, kommunikation och personal branding.

3

Förstå dig själv för att förstå andra (DISK)

Fokus på självkännedom är avgörande för att relationerna med andra människor ska fungera bra. Att känna till sina egna och andras drivkrafter och beteendestilar gör att ni kan: kommunicera effektivare, förbättra samarbetet och skapa väl fungerande team. Dessutom hjälper det er att bli mer framgångsrika när det gäller försäljning och kundbemötande.

Vi använder DISK-analyser som ett verktyg för personlig och yrkesmässig utveckling. Verktyget är ingen psykologisk test eller en uttömmande beskrivning av personligheter, däremot är det ett redskap för reflektion, som ger ökad självinsikt och bättre förståelse för andra människors sätt att vara.