Presentation

Kommunicera effektivt

Att förstå och ta kontroll över hur man uppfattas har blivit en av vår tids absolut viktigaste konkurrensfördelar. Kommunikation är nyckeln för att lyckas. Vi är helt övertygade om att det är relationsbyggarna och de som är skickliga på kommunikation som är vinnarna nu och framöver.

Kommunikation är nyckeln.

Vi skapar kommunikationsstrategier och pr-planer, vi utbildar och coachar i presentationsteknik – allt för att hjälpa dig att flytta fram positionerna.

1

Kommunikationsträning

Att våga tala inför en grupp, eller att våga uttrycka och stå för en åsikt är något alla borde träna på. Det stärker självförtroendet, det egna varumärket och ytterst är det faktiskt en fråga om demokrati.

Vi har de senaste 10 åren utbildat flera tusen personer i hur man påverkar andra genom effektiv kommunikation. Vår kurs Att kommunicera effektivt får alltid genomgående toppbetyg och åstadkommer förändring - på riktigt! Gott om referenser finns.

Succékursen - Strategisk kommunikation
(utbildning om 1 eller 2 dagar, max 9 deltagare)

Kursen leds av Pia Lanneberg och vår superproffsiga kollega Renée Manne. Vi arbetar interaktivt med deltagarna, de flesta presentationerna videofilmas och utvärderas sedan direkt i enrum med en av tränarna. Vi eftersträvar ett högt tempo för att deltagarnas träningstid ska bli så effektiv som möjlig. Vi utgår alltid från er professionella verklighet.

Ur innehållet:


 • tala på ett sätt som inger förtroende och väcker intresse

 • att förstärka ditt budskap med hjälp av kroppsspråket, ögonen och rösten
 • förberedelser

 • inledning och avslut

 • hantera invändningar, frågor och kniviga situationer

 • hantera nervositet

 • Power point och andra hjälpmedel
 • den röda tråden

 • modern forskning inom kommunikation

 • att förstärka ett budskap med hjälp av exempel och historier

Individuell talarträning

En del tycker inte om att gå på utbildning, utan vill hellre träna enskilt. Inga problem! Vi skräddarsyr din träning efter dina behov. Du kanske är chef som behöver träna på att inspirera och få med dig dina medarbetare. Eller prata om svåra saker på ett sätt som blir tydligt och inger förtroende. Du kanske är konsult och behöver träna på hur du presenterar dig och ditt företag på ett sätt som väcker intresse och förtroende. Eller något helt annat.

2

PR och kommunikation, strategi och content

Utan kommunikation inget varumärke – för att vara relevant måste du engagera, inspirera och förmedla ny kunskap eller åtminstone nya perspektiv.

Vi hjälper företag att ta fram kommunikationsstrategier med vårt populära startpaket för företagare.

Startpaketet

Allt börjar här. Under två halvdagars workshops och ett uppföljningsmöte ”sätter” vi varumärket och tar fram en kommunikationsplan. Vi hjälper er att identifiera:

 • Syfte, vision, mission och mål
 • Värderingar, filosofi och hjärtefrågor
 • Personlighet, varumärkeslöfte
 • Intressenter och konkurrenter
 • Swot-analys
 • Övergripande strategi

Ni får:

En varumärkes- och kommunikationsplattform som utgör själva fundamentet i all er kommunikation, både internt och externt. På uppföljningsmötet om ca en timme stämmer vi av och diskuterar hur arbetet ska tas vidare.

Pris: 45 000 kr ex moms

Kommunikations- och PR-paket

De allra flesta som har gjort vårt startpaket anlitar oss sedan som stöd i det egna arbetet med varumärkes- och PR-frågor. Vi kan fungera som stöd i arbetet med kommunikationsplanen och vi kan även hjälpa till rent operativt med PR. Omfattningen varierar – vi gör allt från enstaka kommunikationsinsatser och kampanjer till långsiktigt strategiskt arbete. Vi bestämmer upplägg och omfattning efter era behov.

Strategy

3

Storytelling

Visst är det så att en stor del av vår tid går åt till att berätta för andra vem som gjorde vad mot eller med vem? Människan har alltid älskat berättelser, det är ett sätt att övertyga, inspireras och lära av.

Den absolut starkaste trenden inom marknadsföring och varumärkesbyggande är just storytelling och det finns flera skäl till det: historier bidrar till att göra det komplexa enkelt och budskapet lätt att komma ihåg, historier skapar mentala bilder och det väcker känslor och engagerar människor. Historier är ett sätt att personifiera företaget, att ge hårda värden liv.

Lär dig mer om storytellingPersonal Branding Academy.