Employee advocate marketing

Medarbetarna som varumärkesbyggare

Employee advocate marketing innebär att företagets egna medarbetare ges utrymme, och uppmuntras, att företräda företaget i sociala medier, både i de officiella företagskanalerna och i de egna, privata, kanalerna. Nöjda och stolta medarbetare blir ambassadörer som själva sprider positiva historier om företaget. Och det är oerhört mycket mer värdefullt än traditionell marknadsföring.

Tillsammans jobbar vi med:

  • grunderna om employee advocate marketing
  • att hitta interna förebilder
  • hur agera ambassadör för sitt företag
  • att hitta relevanta historier och innehåll
  • att sätta mål och mäta och analysera insatserna
  • hur formulera inspirerande och tydliga guidelines för sociala medier
  • lojalitetsplikten – vad innebär den?

Omfattning

Vi erbjuder utbildningen i form av heldagsutbildning, halvdagsutbildning, workshop, seminarieserie eller som enskild inspirationsföreläsning.

För vem?

Dels HR eller annan, av företaget utsett person, som äger projektet. Dessutom erbjuder vi utbildningar för alla medarbetare, oavsett roll eller ansvarsområden.

Lär dig mer om Employee Advocate MarketingPersonal Branding Academy.

Digitalt

Vad behöver du hjälp med?

1

Skapa proffsiga Linkedin-profiler till alla medarbetare

2

Kurser/workshops om personal branding i sociala medier

3

Skapa strategi och plan för sociala medier

Hitta och producera bra innehåll

4

Sätta upp guidelines för sociala medier

5